Farsø HK – retningslinjer for Covid-19

For at vi kan forsætte med at benytte hallen og spille håndbold, så er det vigtigt, at vi fortsat følger anvisningerne fra sundhedsmyndighederne og politiet.

Generelle retningslinjer

Personer med symptomer på Covid-19 må ikke møde til kamp eller træning. Vask hænder tit eller brug den håndsprit, der er placeret ved indgang til såvel hal 1 og 2.

Følg de anvisninger der er opslået i hallen og undgå større forsamlinger.

Vær opmærksom på hallens anvisninger i forhold til antal personer i omklædningsrum, andre lokaler osv.

Kamp i Dronning Ingrid Hallerne

Der må kun være ét hold af gangen i omklædningsrummet og anvisningerne fra hallen for antal personer pr. omklædningsrum skal overholdes

Det er tidtagerens opgave at sørge for at udskiftningsstole, tidtagerkonsol og bord samt målstolperne afsprittes mellem kampene.

Spillerne må ikke forlade hallen i pausen. Hjemmeholdet kan her disponere over enden med uret. Udebaneholdet trækker ned i enden der vender ud mod indgangen.

Opvarmning må ikke foregå i hallen samtidig med at der afvikles kampe.

Sidst men ikke mindst, så skal hallen tømmes for spillere og holdofficials inden næste hold kommer i hallen.

Tilskuere

For at vi kan have flest mulige tilskuere, så er det vigtigt at overholde at tilskuerne SKAL sidde ned under hele kampen

Tilskuere tilknyttet hjemmeholdet placerer sig i det første afsnit (modsat haluret) Udebaneholdet tilskuere placeres i afsnittet nærmest haluret.

Ved kampe i hal 2 har holdenes forældre første prioriteret i forhold til tilskuerpladserne. Det vurderes ikke at være et problem i hal 1, hvorfor det her er først til mølle. Tilskuerpladserne, der ikke kan anvendes, er markeret.

Der henvises i øvrigt til sundhedsstyrelsens retningslinjer om COVID1-19 på sst.dk og mere specifikt omkring retningslinjerne omkring håndbolden på jhf.dk og dhf.dk.

Trænere informerer forældre og spillere. Ved spørgsmål eller Covid-19 tilfælde kontaktes bestyrelsen (kontaktinfo findes på. www.farsoehk.dk