Farsø HK – retningslinjer for Covid-19

 Foreningsaktiviteterne er stadigt i gang, der er dog nye restriktioner, som alle besøgende i hallen bør forholde sig til

  • Der er indført krav om mundbind eller visir for alle over 12 år i haller og andre lokaler på idrætsområdet. Dog ikke under idrætsudøvelsen.
  • Der er ikke krav om Coronapas for deltagelse i håndboldaktiviteter.
For ungdomsholdene anbefales det desuden - i så vidt et omfang som muligt - at der tages ekstra hensyn. Det er primært henvendt til kommuner med høj smitte (i øjeblikket stort set alle kommuner). Opfordringerne til foreningslivet udspringer af opfordringer til dagtilbud, grundskoler mv. og gælder derfor som udgangspunkt kun for denne målgruppe. 

  • Klæd om hjemmefra: I det omfang, det er muligt, opfordres alle børn og unge til at møde op omklædte.
  • Såfremt det er muligt, kan forældre aflevere deres børn udendørs i forbindelse med træning, samtidigt er det muligt at aftale afhentning af børn uden for hallen. 
  • Forældre og andre voksne bør have ekstra fokus på at holde afstand, hvor det er muligt. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.
  • Vi søger i bedste forstand at opdele træningsaktiviteterne i mindre grupper: hvor aktiviteterne på en naturlig måde kan planlægges inden for mindre og faste grupper/hold.


For at forebygge smittespredning anbefales det fortsat, at alle forholder sig til Sundhedsstyrelsens råd og anbefalinger, som er opridset på billedet nedenfor